Sağlık Meslek Mensubu Şoför Olarak İstihdam Edilmemelidir.

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilen “Şoför Hizmet Alımı” konulu yazı ile “çalışan güvenliği” konusuna atıfta bulunularak ambulans şoförü hizmet alımı yapılmasının planlandığı vurgulanmıştır.

Alınacak şoförlerin teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre öncelikle Acil Tıp Teknisyeni (ATT), illerde ihtiyaç duyulan sayı kadar ATT bulunmaması halinde, Paramedik, Paramedik bulunmaz ise diğer Sağlık Meslek Mensuplarının tercih edilebileceği belirtilmiştir.

Burada amacın, son zamanlarda meydana gelen ve giderek artış gösteren ambulans kazalarını önlemek olarak vurgulanmış olması trajikomik bir hadisedir.

Sağlık Meslek Mensuplarına kadro veremiyoruz bari şoför olarak istihdam edelim sonucunu çıkardığımız bu yazıyı protesto ediyoruz.

22 Mayıs 2014 Tarih 29007 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik’te”

Acil Tıp Teknikeri görev tanımı yapılırken “Ambulansı teknik, tıbbi araç-gereç ve malzeme yönünden kullanıma hazır halde bulundurur, zorunlu hallerde ambulansta sürücülük görevi yapar” denilmiştir.

Acil Tıp Teknisyeni görev tanımında ” Ambulansı teknik, tıbbi araç-gereç ve malzeme yönünden kullanıma hazır halde bulundurur, gerektiğinde ambulansta sürücülük görevi yapar” denilmektedir.

Buradan da açıkça anlaşılacağı üzere, zorunlu ve gerekli haller hasıl olduğu takdirde ambulans sürücülüğü görevi ifa edebilirler.

Bu zorunlu haller ve gerekli durumlar ülkemizde maalesef Acil Tıp Teknisyeni ve Teknikerlerinin ambulans şoförü olarak çalışmak durumunda kalmalarına sebep olmuş ve birincil görevleri halini almıştır.

İşin Türkçesi ; asli görevi sağlık hizmeti sunmak olan Sağlık personelinden şoförlük yapmasını isteyen sistem, asli işi şoförlük olan personeli, öncelikle Sağlık personelinden seçiyor olması hiçte masumane bir yaklaşım değildir.

Şimdi personel açığını kapatmaya yönelik manevralarla ki önceliği sağlık personeline vererek lütfetmiş gibi bir algı uyandırıp şoförlük hizmeti alımı yapılmaktadır.

Peki sahada işsiz bekleyen sağlık personeli arkadaşlarımız buna sevinmeli mi yoksa üzülmeli mi?

Taşerona, her türlü güvencesiz ve düşük ücretli istihdama karşı olduğumuzu her ortamda haykırıyor, varlık sebebimizin bir ayağını oluşturan ve insanımızı güvencesiz, düşük ücretlerle çalışmaya zorlayan sistemle mücadele etmek olduğunu da göz önünde bulundurarak, bu tür uygulamalara asla müsamaha göstermeyeceğimizi ve görmezden gelmeyeceğimizi belirtmek istiyoruz.

Bu bağlamda, Eksen Sağlık Bir Sen olarak: Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 İl Sağlık Müdürlüğü’ne yollanan yazının asli hedefinin, ambulans kazalarının önlenmesi ve asgari düzeye indirilmesi amacıyla 4857 Sayılı İş Kanununa uygun çalışma şartlarının oluşturulmasına yönelik olmadığını düşünüyoruz.

Ambulans kazalarının,  mesleği Şoförlük olan ve ileri sürücülük eğitimine sahip kişilerin kadrolu istihdamı ve bu istihdamın elle tutulur gözle görülür bir sınav sistemi uygulayarak yapılması ile asgari düzeylere çekilebileceğine olan inancımızı kamuoyu ile paylaşırız.

Saygılarımla…

 

Arif Yaşar

Eksen Sağlık Bir Sen

Genel Başkanı  

 Okunma Sayısı : 2991         11 Ocak 2015

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 894438

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.