Sağlığımızla Oynamayın !

663 Sayı KHK ile Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda reform niteliğinde değişikliğe gidilmişti. Hemen ardından yaşanan süreçte, sağlık çalışanlarının hali hazırda bulundukları kurumdan bakanlığa bağlı başka bir kuruma geçmeleri kurumlar arası geçişe tabi tutuldu.

Ancak daha 1 hafta geçmeden THSK bünyesinde görevli 7200 Sağlık Personeli TKHK bünyesine kaydırıldı. Tüm itirazlara ve yargı sürecine karşın hiçbir şey elde edemediler. Sistem ilk burada tökezlemiş ve kendiyle çelişmişti.

Sağlık Bakanı değişti, insanların bir anda umutları arttı ama yeni Bakan’da personelin yaralarına merhem olamadı, bir türlü kendi ekibini kuramadı.  TKHK başkanı ve THSK başkanı değişti. Ancak geçen süreç insanların gözünde sadece Bakanlığın güvenilirliğinin sorgulandığı çok bilinmeyenli ve istikrarsız bir yapı ortaya çıkardı.

Kurumlarda çalışan Personelin sosyal ve özlük hakları halen bir çerçeveye konulamamıştır. Ne demek efendim hem başka kuruma geçirmeyeceksin hem de Aile Hekimlerine ve Hekim dışı Sağlık Personellerine Acil servislerde nöbet tutturacaksın.

VHKİ personelleri neden hala kazandıkları kadrolara yerleşmiyor, bu konuda ne diyecekseniz deyip personelin kaygılarına bir son vermek durumundasınız.

Kurum başkanlarından kurumun en ast kadrosuna kadar kimin gözünden bakarsanız bakın, insanları mutsuz uykusuz ve huzursuz bir havaya sürükleyen süreç iflas etmiş durumdadır.

Genel sekreterler ve alt yönetimleri ha gittim ha gideceğim kaygısıyla çalışamaz duruma gelmişlerdir.

Paralelci yada meridyenci kim her ne ise yaptığı bir usulsüzlük yada işlediği bir suç varsa derhal cezalandırılıp,  Bakanlık her türlü çıkar odaklarından ivedilikle temizlenmelidir. Hiç kimsenin bu ülkenin sağlığıyla oynamaya hakkı yoktur. Bir an önce işinin ehli ve tek gayesi millete, devlete hizmet etmek olan  kişiler işbaşına getirilmelidir. Bakanlık denetlenebilir tek çatı altında toplanmalıdır

Tedirgin çalışan yaptığı işte, sunduğu hizmette verimli olamaz. Kimsede ondan verim bekleyemez. Gelin bu yanlıştan dönün Sağlık Bakanlığı tek çatı altında toplansın, zararın neresinden dönülürse kardır. 

 

Arif YAŞAR

Eksen-Sağlık-Bir-Sen

Genel Başkan

 Okunma Sayısı : 3807         04 Mayıs 2014

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 585558

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.