OMÜ ÇALIŞANLARININ SORUNLARINI YÖNETİME İLETTİK

HAKKIMIZDA / GENEL MERKEZ HABERLERİ

Eksen Sağlık Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı Sayın Yusuf Çakır Ondokuz Mayıs Üniversitesi     Hastanesi Merkez Müdürü Sayın Prof. Dr. Recep SANCAK bey’le, 13  Kasım Cuma günü, mesai arkadaşlarımızın sorunlarını içeren konularla alakalı görüşmeler yaptı.

Çakır yapılan görüşme ile ilgili olarak;

“Sorunlarımızın bir kısmının  çözüme kavuşturma noktasında gösterdiği hassasiyet için kendisine teşekkür ediyor,çözüm bekleyen sorunlarımız için de desteklerini bekliyoruz.” Dedi.                    

             

OMÜ SUVAM ÇALIŞANLARININ TARAFIMIZA İLETTİĞİ  SORUNLAR VE PROF. DR. RECEP SANCAK BEY’İN CEVAPLARI

1) Yoğun Bakım ünitelerinde çalışan arkadaşlarımız, Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen(Günün her saatinde, serviste her iki yatak için en az bir hemşire/sağlık memuru) şekilde çalıştırılmamaktadırlar. Bu durumun düzeltilmesi gerekmektedir.

-4/B’ li olarak hemşire alımına çıktıklarını ve bu sorunu çözeceklerini  bizlere aktardılar.

2) Yemeklerin kalite ve hijyen bakımından acilen düzeltilmesi gerekmektedir.

-2016 ocak ayından itibaren başka bir firmayla anlaştıklarını ve bu sorunun çözüleceğine inançlarının tam olduğunu belirttiler.

3) Özellik Arz eden birimlerde çalışıp, kapsam dışında tutulan bölüm çalışanlarımız maddi ve manevi olarak kayıplar yaşamaktadırlar.(Anjio ünitesi, Hemodiyaliz ünitesi, Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi)

-Bu konuyla alakalı kesin bir cevap veremediler. Bizler bu konunun takipçisi olup, arkadaşlarımızdan bireysel olarak BİMER ‘e şikayet  etmek veya dava açmak isteyenlerle  gerekli belgeleri paylaşmaya hazırız.

4) Polikliniklerde, personel, eş ve çocuklarına öncelik  tanınması  gerekliliğine inanıyor ve bu sorunun acil olarak çözüme kavuşmasın bekliyoruz.

-Bu konuyu mutlaka çözeceklerini ifade eden  Recep bey,  personelimizin yüzde yetmiş beşi dış merkezlerde muayene olmaktadır. Personelimiz bu konuyu hallolmuş bilsinler, ifadesini kullandılar.

5) Performans ödemelerinde eşit işe eşit ücret kuralı geçerli kılınmalıdır. Birim çalışanları aynı işi yapıp farklı performans almaktadır. İş barışına aykırı olan bu konunun düzeltilmesi gerekmektedir.

-Bu konuyla alakalı görüşümüzün doğruluğun da fikir birliğine vardık. Çözümü noktasında mesafe kat edemediğimiz konunun takipçisi olacağız.

6) Ameliyathane çalışanlarına  özel ameliyatlar için fazla mesai yaptırılmakta fakat ücret olarak bu kapsam dışında tutulmaktadırlar.

-Bu konuyla alakalı çalışmalarının devam ettiğini ilettiler. Bu konunun da takipçisi olacağız.

7) Kurumumuzda unvan değişikliği sınavı yapılmasını bekleyen yüzlerce personel vardır. Bu arkadaşlarımıza 2004 yılından bu güne unvan değişikliği sınavı yapılmamıştır.

-Bu sorunun Rektörlükle görüşülerek  çözüme kavuşturulması gerektirdiğini bizlere aktardılar. Bizde en kısa zamanda Genel Sekreterimizle, unvan değişikliği sınavı ve Bilgisayar işletmeni kadrolarının  akıbetlerinin ne olduğuyla ilgili bilgi almak için görüşme yapacağız.

8) Yasalar gereği doğum sonrası işe başlayan arkadaşlarımıza, çocukları iki yaşını doldurmadan nöbet tutturulamayacağı kanunda açıkça belirtilmiştir. Lakin imza alınarak, imza atmak istemeyenlere de yerlerinin değiştirilebileceği korkusu verilerek nöbetlere sokulmak istenmektedir. Yasalara ve Ahlak’a uygun düşmeyen bu uygulamaya Hemşirelik hizmetleri müdürlüğü son vermelidir.

-Nöbet yönetmeliğin de açıkça belirtilen maddelerin kurumumuz tarafından uygulanacağını ve  çalışanlarımızın bu konuda mağduriyet yaşamayacaklarını bizlere ifade ettiler.

9) 657 sayılı DMK Ek 33.maddesin de ‘’İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanmayan her bir nöbeti saati  için,icap süresi kesintisiz 12 saatten az olmamak üzere,nöbet ücretleri için belirlenen ücretin %40’ı kadar ücret ödenir.Bu madde hükmü,Üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim kanunun 50.maddesinin C bendi kapsamında olanlar hakkında uygulanır.”  açıkça  belirtildiği  halde 16 saat ve üzeri icap nöbeti tutan arkadaşlarımıza hak ettikleri bu ücretler ödenmemektedir.

-Bu konuyla alakalı olumlu görüş beyan etmelerine rağmen, çözümü noktasında söz alamadık. Arkadaşlarımız  bireysel olarak BİMER’e şikayet dilekçesi yazabilirler. (Gerekli bilgileri isteyen arkadaşlarımızla paylaşabiliriz)

10) Özellik arz eden birimlerde çalışan servis sorumlularının diğer servis sorumlularıyla aynı performans ödemesi almaması gereklidir.

-Bu konuyla alakalı görüşmeleriz  devam edecektir. (Çözümü noktasında Döner sermayeden sorumlu Merkez Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Tekin Şimşek bey’le görüşme yapacağız.)

               Yusuf ÇAKIR
Eksen Sağlık Bir-Sen Gen.Bşk.Yrd.

     

 Okunma Sayısı : 4469         16 Kasım 2015

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 122966

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.