HAMİLE ÇALIŞANLAR İÇİN MAHKEMEDEN ÖNEMLİ KARAR

 / HUKUK

 Malumunuz olduğu üzere İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30/06/2012 tarih ve 28339 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mezkur Kanunun kapsam başlıklı 2 inci maddesi “Kamu ve Özel Sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile ….” demektedir. Yine mezkur kanunun 30 uncu Maddesine dayandırılarak “Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartları ile Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına dair Yönetmelik” 16/08/2013 tarih 28737 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Mezkur Yönetmeliğin çalışma saatleri başlıklı 9. Maddesinde “gebe ve emziren çalışan günde yedibuçuk saatten fazla çalıştırılamaz” denilmektedir.

Mezkur Yönetmeliğin  uygulamada öncelik başlıklı 5. Maddesinin 1 inci fıkrası “Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında öncelikle çalışanın tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınır” denilse de aynı maddenin 2 inci fıkrasında “6331 sayılı Kanun kapsamında olup kendi özel mevzuatlarında hüküm bulunmaması halinde çalışanlar açısından bu yönetmelik hükümleri uygulanır” denilmektedir.

Yukarıda sıralanan gerekçelere dayanarak, sendikamız üyesi tarafından kurumuna verilen dilekçe ile “7.5 saatten fazla çalışmama” talebi  ilgili idarece reddedilmiş ve Eksen Sağlık Bir Sen bu durumu yargıya taşımıştı.

Ankara 17. İdare Mahkemesinde görülen dava üyemiz lehine sonuçlanmış olup mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyrulur…

 

EKSEN SAĞLIK BİR SEN GENEL MERKEZİ

 

 

 Okunma Sayısı : 2611         21 Mayıs 2015

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 740795

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.