8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun

HAKKIMIZDA / GENEL MERKEZ HABERLERİ

Tarih boyunca Türk Medeniyetinin temelinde kadının yeri daima erkeğin yanı olmuştur, arkası veya önü değil. Türkler daima kadını her şeyden önce insan olarak değer vermişler ve aile kutsiyetine dayalı toplum yaşantısının vazgeçilmez unsuru olarak görmüşlerdir.

Dinimiz de kadına gereken değer verilmiş; kadın ikinci sınıf vatandaş olmaktan uzaklaştırılmıştır. Bir hadisi Şerifte: “Cennet anaların ayaklarının altındadır” denmiştir. İslam dini ailenin toplumun bir üyesi olarak, bir kişi olarak anne-eş-kardeş olarak kadının sahip olduğu yüksek stratejiye en açık ve kesin şekilde hükme bağlanmıştır. 

Ama ne yazık ki İslamiyet’in hükümlerini bilmeyenler veya kasıtlı şekilde saptırmaya çalışanlar her fırsatta dinimizin kadına bakış açısını çarpık bir şekilde yansıtmaya çalışmışlardır. Ne zaman İslam kavramı ile kadın hakları yan yana kullanılsa; ya miras payından ya da çok eşlilikten dem vurulur. İslam dini ile alakalı olmayan konuları, mesela töre cinayetleri bile dine bulaştırılarak anlatılmaya çalışılmıştır. Bu düşüncelerin temelinde cehalet ve din dışı sapkın cereyanların etkisi yatmaktadır ve oldukça da etkili olmaktadır. 

Cumhuriyetin kurulması ile birlikte de Atatürk: “ Dünyada her şey kadının eseridir “ diyerek Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını Avrupa Devletlerinden önce vermiştir.

Gerek ülkemizde, gerek uluslararası toplumda giderek artan bir şekilde gündemin ön sıralarında yer alan kadın hakları, uluslararası toplumun saygın bir üyesi olmada ve ülkelerin gelişmişlik seviyelerini ortaya koymada en önemli ölçütlerden biri haline gelmiştir.

Günümüz dünyasında erkeklerle omuz omuza, gerek çalışma hayatında, gerekse aile içinde her tür zorluğa beraber göğüs geren kadınların topluma katkısı, senenin bir günü değil her günü takdir ve saygıyla desteklenmesi gerekir.

Siyasetten, iş dünyasına, eğitimden, sağlık sektörüne bütün alanlarda, kadın ve erkeğin siyasi ve sosyal hayata katılımda eşit fırsatlara sahip kılınması elzemdir.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de hala kadınların maruz kaldığı şiddet önemli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Bu durumu kabullenmek mümkün değildir.

Bunun önüne sadece yasal düzenlemelerle geçilemeyeceği açıktır. Kadına yönelik şiddetin engellenmesi konusunda toplumumuzun her kesimine görev düşmekte, kadını ikinci sınıf gören geleneksel zihniyetin değişmesi gerekmektedir.

Kadın emeğinin sömürülmesine ve değersizleştirilmesine, kadına yönelik şiddete ve kadın cinayetlerine, kadına yönelik her türlü ayrımcılığa karşı, yaşamın her alanında tam bir eşitliğin yakalandığı tüm kadınların güvenceli istihdam olanağına sahip olduğu, kadına yönelik her türlü şiddetin son bulduğu bir Türkiye dileği ile tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar gününü kutluyorum.

EKSEN Sağlık Bir Sen
Genel Başkan
Arif YAŞAR


 Okunma Sayısı : 2272         08 Mart 2018

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 202959

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.