Toplumsal Yaşamın Her Alanında Şiddete Hayır

HAKKIMIZDA / GENEL MERKEZ HABERLERİ

Sağlık çalışanları büyük bir özveriyle olumsuz koşullarda halkımıza hizmet vermeye çalışmaktadır. Yetersiz personel ve imkânlara rağmen, son yıllarda hizmet kalitesinde devrim niteliğinde olumlu gelişmeler olmuştur. Hizmet sunumunda bu olumlu gelişmeler olurken, her türlü zor şartlara rağmen bu hizmeti sunan sağlık personeline karşı gösterilen şiddet konusunda yeterli mesafe alamadığımız da acı bir gerçektir. Tükenmişlik sınırlarında hizmet veren, yoğun ve yorucu çalışma şartlarıyla mücadele eden sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması, hem sağlık politikalarına yön veren siyasilerin hem de, halkımızın sorumluluğundadır. Millet olarak artık bu ayıptan bir an evvel kurtulmamız gerekmektedir.

Şiddet bir insanlık suçudur. Sağlıkta şiddeti önlemek amacıyla, şiddet uygulayanın tutuklu yargılanması gibi düzenlemeler tam anlamıyla hayata geçirilememiştir. Dayak, atanın yanına kar kalmamalıdır. Sadece fiziksel değil psikolojik ve sözlü şiddet de cezasız kalmamalıdır. Fakat şiddet yoluyla işini gördüreceğini, hastasını tedavi ettireceğini sanan hastalıklı zihniyet, hala olduğu gibi mevcuttur. Yapılan araştırmalara göre son yıllarda giderek artmaktadır. Bu gidişe dur demenin zamanı çoktan gelmiş, geçmiştir. 

Sağlıkta şiddet olaylarını engellemek için artık caydırıcı düzenlemeler yapılmalıdır. Zaten yeterince yıpratıcı olan iş yoğunluğumuz arasında bir de can güvenliği endişesi taşımak istemiyoruz. Özellikle acil servislerde çalışanlar tam anlamıyla kelle koltukta bir mücadele vermektedirler. Her an bir saldırıya maruz kalmaları işten bile değildir. İşin acı tarafı çalışanlar bile bunu sıradan bir rutin gibi algılamaya başlamış, artık bu saldırılar kimseyi şaşırtmamaktadır bile.

Zaten küresel bir şiddet sarmalı içinde yaşamaktayız. Şiddet eğilimlerini en aza indirmek için herkesin yapacağı bir şey vardır. Şiddetin önlenmesinin çözümü, her ne kadar eğitim olsa da hizmet sunulan ortamların güvenliğinin sağlanması elzemdir. Devlet basınla işbirliği yaparak kamu spotlarıyla toplumsal bilinçlenmeyi artırmalı, yargı hakedenlere gerekli cezaları vermelidir. Sağlık çalışanları da üzerine düşeni gereğiyle yapacaktır. Özellikle devlet hastaneleri ve acil servislere kolluk kuvvetleriyle organize acil müdahale stratejileri geliştirilmelidir.

Son günlerde ardarda gelen sağlıkçılara şiddet haberleri üzerine sabrımız kalmamıştır. Bıçak kemiğe dayanmıştır. Sağlık çalışanları şiddetin en aza indirilmesi için bekledikleri yasal düzenlemelerin acilen hayata geçirilmesini beklemektedir. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, sorumluluk makamında olan her kurum ve kuruluş, bu konuda gerekli adımları ivedilikle atmalıdır. Gerekli müeyyideler hayata geçirilmeli, şiddetin kökünü kazıyıcı adımlar atılmalıdır.

Güvenli bir ortamda çalışmak sağlık personelinin en doğal hakkıdır.  Eksen Sağlık-Bir-Sen olarak, çalışanların motivasyonu ve hizmet kalitesini direkt etkileyen ve toplumumuz adına utanç kaynağı olan sağlıkta şiddet konusunda üzerimize düşen ne varsa yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bundan sonra da temsil ettiğimiz kitlenin her türlü sorun ve sıkıntılarını dile getirmeye ve çalışanın, emeğin yanında olmaya devam edeceğiz.


Burhan OK
Genel Başkan Yardımcısı

 Okunma Sayısı : 3344         06 Aralık 2016

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 12083

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.