Sağlık Personelinin Sendikal Faaliyet Kapsamındaki Eylemi Haksız Bulunamaz

HAKKIMIZDA / GENEL MERKEZ HABERLERİ

Danıştay, Sağlık personelinin sendikal faaliyet kapsamında iş bırakması/nöbete ya da göreve gelmemesinin hukuka aykırı olduğuna karar verdi!

Bir sendika tarafından alınan iş bırakma kararı doğrultusunda bir sağlık çalışanı hafta sonu nöbetine katılmadığı gerekçesiyle 5 ihtar puanı ile cezalandırılmıştır. Karara itiraz eden sağlık çalışanının bu itirazı, İdare Mahkemesi tarafından göreve gelmemesinin sendikal faaliyet kapsamında olması dolayısıyla haklı bir mazeret olarak kabul edilmesi gerektiği ve bundan dolayı izinsiz işe gelmeme olarak değerlendirilemeyeceği gerekçesiyle iptal edilmiştir.

Fakat Danıştay aldığı son kararla, sağlık çalışanının sendikal faaliyet kapsamında nöbet görevine katılmamasının haklı bir mazeret oluşturmayacağına ve disiplin yaptırımına konu olabileceğine karar vermiştir. Danıştay bu duruma gerekçe olarak da, Devlet'e yüklenen sağlık hakkının korunması amacıyla, sağlık personeline nöbet görevi getirilmesine ilişkin düzenlemenin, bireyin sağlık hakkını koruyucu, iyileştirici ve sağlık sunucularından etkili bir şekilde yararlanmasını sağlayıcı nitelikte olduğu ve temel haklar arasında yer alan sağlık hakkının korunmasındaki kamusal yarar dikkate alındığında, vatandaşlara etkin, verimli ve hızlı bir hizmet sunumu ile yükümlü olan personelin, iş bırakma eyleminin sağlık hizmetini sekteye uğratacağı ve ölçülülük ilkesine aykırı olduğu sonucuna varmıştır.

Bu kararla vatandaşın sağlık hakkını dikkate alan Danıştay, sağlık çalışanlarının hakkını yok saymıştır. En zor şartlarda dahi bu milletin sağlığı ile ilgili her alanda fedakarca hizmet veren sağlık çalışanlarının haklarının ve sorunlarının görmezden gelinmesi ve yok sayılması bu hizmetlerin sağlıklı yürümesinin önündeki en büyük engeldir. Sağlık çalışanının sağlıklı bir hizmet verebilmesi için psikolojik yönden güçlü olmaları gerekmektedir. Sağlık çalışanları bu gücünü fedakarca hizmet ettiği devletinden ve milletinden alır. Maalesef bu destek sağlık çalışanlarına çok görülmektedir. Toplumun sağlık hakkı gerekçe gösterilerek alınan bu kararlarla sağlık çalışanlarının sağlığıyla oynanmaktadır.

Sendikalar üyelerinin ekonomik ve özlük haklarını korumak ve özellikle angarya ve mobbing gibi uygulamaların önlenmesini sağlamak amacıyla hareket ederler. Davaya konu olan durum adeta sendikaları etkisizleştirmek ve faaliyet alanlarına müdahale ederek daraltmaya yönelik bir durum ortaya koymaktadır. Kararın gerekçesi ise milletimizle sendika üyesi kamu çalışanlarını karşı karşıya getirme eğilimi taşıdığına inanıyoruz.

Eksen Sağlık Bir Sen olarak, biz ülkemizi ve milletimizi çok seviyoruz. Sağlık çalışanlarının daha iyi hizmet verebilmesi için onların hem bedensel hem de ruhsal yönden güçlü olmaları gerekmektedir. Vatandaşın ruh sağlığı ne kadar önemliyse sağlık çalışanlarının ruh sağlığı da o kadar önemlidir. Davaya konu olan uygulamanın angarya olduğunu ve ilave iş yükü getirdiğini savunuyor ve ülkemizin her yöresinde milletimizin sağlığı için her an nöbette olan sağlık çalışanlarının gasp edilen haklarının iade edilmesini istiyoruz.

Saygılarımızla... 

EKSEN SAĞLIK BİR SEN
GENEL MERKEZİ

 Okunma Sayısı : 2504         19 Aralık 2017

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 796547

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.