Sağlık Bakanlığı’nda Mutsuzluğun Adı Döner Sermaye

Defalarca dile getirdik. Sağlık Bakanlığı personelini mutsuzluğa iten en önemli unsurlardan birinin adıdır döner sermaye.

Döner sermaye, özellikle kamu kurum ve kuruluşların hizmet kalitesini artırması için ihtiyaç duyulan mal ve diğer hizmetleri alabilmesi ve verebilmesi için kurumlar bazında  ilgili kanunla izin verilen kurum içi ticari etkinliklere verilen genel addır. Elde edilen gelir ortak bir havuz sisteminde biriktirilir. kurum içinde çalışan personel nitelik ve derece sınıflandırılmasına göre farklı derecelerde döner sermayeden pay alabilmektedirler.

Performansın üretilen hizmet, yapılan iş-işlem sayısı, işin risk derecesi, işe ayrılan zaman ve harcanan emek, işi yapmada ustalık ve beceri gereksinimi, işlem zamanı mesai içi - dışı, raporlama ve kayıt tutma ölçümüne dayalı ek ödeme ise, kurumları ve çalışanları daha fazla çalışmaya, üretmeye teşvik etmek, verimliliği artırmak, gelir gider dengesini korumak, kaynakları etkin kullanmak, hizmette rekabeti sağlamak ve ücretlendirmede adaleti, hakkaniyeti gözetmeyi, herkese çalıştığı, ürettiği, verimli olduğu ölçüde ödeme yaparak az çalışanla çok çalışanı, düşük verimli olanla  yüksek verimli olanı ayırt etmek amaçlamaktadır.

İşte yukarıda tanımlanan sistem, yıllar içinde çalışanlar arasında derin uçurumlara varan farklarla ödenmeye başlaması nedeniyle iş barışını bozan bir uygulama haline dönüşmüştür.

Oysaki çalışanların ortak beklentisi bu gelirlerin daha adil ve birbirine yakın farklılıklarla da olsa kabul edilebilir oranlarda dağıtılmasıdır.

Bunu çözmek için Bakanlığın genel bir havuzu olmalı ve hastanelerin niteliklerine göre kabul edilebilir farklılıklar barındırmalıdır.

Şöyle ki Devlet Hastanesi ile Eğitim Araştırma Hastanesi arasında iş yoğunluğu algısını tartışmaya gerek dahi olmadığını düşünmemize rağmen, ilginçtir ki Devlet hastaneleri Eğitim Araştırma Hastanelerine göre daha çok Döner Sermaye payı ödemektedirler. Hoş her il ilçe hatta aynı sokakta yerleşkesi bulunan iki ayrı hastane bile farklı döner sermaye ödemesi yapmaktadır.

Bir diğer uygulama ise başlı başına tartışma konusu, kadro farkı “yok sen 4/B lisin ben 4/ bilmem neliyim” niye 4/ bilmem ne liler daha mı ağır kaldırıyor. Yada diğerleri daha mı az çalışıyor.

Döner Sermaye ödemelerinin sabit bölümünü maaşla birlikte ödemesi gereken hastaneler her ay 3 gün 5 gün sonraya bırakıyor. Sorarım sizlere, bu nasıl bir uygulamadır ve Gerekçesi nedir ?  

Çalışanlar, özellikle günümüzde sosyal medyanın da etkisi ile oluşturulan gruplarda aldıkları döner sermaye oranlarını birbiri ile paylaşmakta, uçurum iş barışını ciddi anlamda bozmaktadır.

Bu yazıyı okuyan üst düzey bürokratların aklına “acaba sosyal medyayı yasaklasak mı ?” gibi bir çözüm gelmiş olabilir. Ama bu günümüz de pek geçerli bi çözüm değil bunu birlikte müşahede ettik biliyorsunuz.

O halde lütfen yurt çapında Sağlık Bakanlığında hizmet veren tüm hizmet sınıflarını kapsayacak şekilde genel bir araştırma, anket vs… ile elde edilen sonuçları derleyerek beklentilere uygun bir biçimde yeniden revize ediniz.

Dönüşüm mevcut uygulamaların dalını budağını kırarak, araya farklı dal aşılayarak olmuyor bunu tecrübe etmiş bulunmaktayız.

Eksen Sağlık Bir Sen olarak ; Belirli bir zümre yada grup için değil, herkes için adil bir Döner Sermaye uygulaması istiyoruz.

Saygılarımla…

Arif YAŞAR

Eksen Sağlık-Bir-Sen

Genel Başkanı

 Okunma Sayısı : 5003         23 Ağustos 2014

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 854516

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.