Sağlıkta şiddet sona ERSİN…

 17 Nisan 2012 tarihinde Gaziantep’te gecesini gündüzüne katarak fedakârca hizmet sunan Dr. Ersin Arslan hasta yakını tarafından katledildi.

EKSEN Sağlık Bir Sen olarak; Dr.  Ersin Arslan’ı rahmet ve minnetle anıyor, ailesine sabır diliyoruz.

Dr. Ersin Arslan’ın öldürülmesinden sonra sağlıkta şiddetin önlenmesi için pek çok eylem ve etkinlik yapıldı. TBMM’de sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarını araştırmak için komisyon kuruldu. Toplantılar yapıldı, raporlar düzenlendi. Bu raporlar sonucunda Sağlık Bakanlığı Beyaz Kod uygulamasını başlattı. Bu hatta her gün ortalama 30 şiddet olayı bildiriliyor.

Sağlık Bakanlığı 113 Beyaz Kod kayıtlarına göre, 14 Mayıs 2012’den 2015 Mart ayına kadar 31 bin 767 sağlık çalışanı şiddete uğramıştır. Bunların 18 bini hekim, 13 bini ise diğer sağlık çalışanlarıdır. Bunlar sadece bildirilenler ve çoğunun bildirilmediğinin farkındayız.

Sağlık çalışanları şiddeti sadece hasta yakınlarından görmüyor. Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın sağlığı ticari bir hizmet haline getirmesi ve  üzerinden “kar” elde edilmesinin yarattığı baskı ve mobbinge maruz kalıyor.

Çalışanları birbiriyle rekabete sürükleyen, sağlıkta kaliteyi düşüren performans uygulaması, gittikçe ağırlaşan iş yükü ve angarya,  7/24, esnek-kuralsız ve baskı altında çalıştırılma, fazla mesailer, katkı-katılım payı ve ilave ücretler, tüm bunların sonucunda bozuk bir sağlık sistemi, tedavi olamayan hastalar, çalışanlara yönelmiş öfke ve şiddet var.

Böyle sağlık sistemi olmaz. Bu şartlarda nitelikli sağlık hizmeti verilemez.

EKSEN Sağlık Bir Sen olarak; sağlıkta şiddetin sona erdirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması hususundaki hassasiyetimiz tekrar dile getirerek, güvenli bir ortamda çalışmanın sağlık çalışanlarının hakkı olduğunu belirtiriz.

Sağlıkta şiddet sona ERSİN….

 

EKSEN Sağlık Bir Sen

Genel Başkan

Arif YAŞAR

 Okunma Sayısı : 4988         17 Nisan 2015

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 869945

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.